Rechtspraak.nl nieuws

Rechtspraak.nl nieuws

Privacybeleid

GH Advocaten waardeert het vertrouwen dat u als bezoeken van onze website in ons stelt en wij zullen dan ook uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

GH Advocaten respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens die u eventueel achterlaat in het contact formulier enkel waarvoor het bedoelt is, en dat is zo snel en duidelijk mogelijk uw vraag of opmerking behandelen. Voor het overige zullen wij uw gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

GH Advocaten zal uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking stellen of anderszins openbaar maken.

 

Hoogachtend,

de directie namens
GH Advocaten

Dit kantoor werk op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand