Rechtspraak.nl nieuws

Rechtspraak.nl nieuws

Voor particulieren

GH Advocaten is onder andere gespecialiseerd in Personen en familierecht en Arbeidsrecht. Voor u als particulier zijn dit belangrijke onderwerpen. Wij streven naar een optimale dienstverlening, zijn laagdrempelig, slagvaardig, transparant en  pro-actief. Vanzelfsprekend heeft u direct contact met de advocaat die uw zaak in behandeling heeft. U krijgt bij ons specialistische kennis tegen een betaalbaar tarief.
U kunt onder meer bij ons terecht voor:

  • Advies (o.a. een gratis inloopspreekuur iedere maandagavond);
  • Bestuursrecht / Sociaal verzekeringsrecht (geschillen met (lokale) overheid, over bijvoorbeeld vergunningen en /of uitkeringen);
  • Burenrecht / erfdienstbaarheden (is de strook grond naast de woning van u of van de buurman);
  • Arbeidsrecht (Wat zijn mijn rechten als werknemer);
  • Strafrecht;
  • Personen en Familierecht;
  • (Verweer tegen) (geld)vorderingen;
  • Aansprakelijkheid.

Uiteraard kunt u GH Advocaten ook voor andere rechtsgebieden raadplegen.

Dit kantoor werk op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand