Rechtspraak.nl nieuws

Rechtspraak.nl nieuws

Voor uw bedrijf

U leidt uw bedrijf of oefent een beroep uit en u doet dat vanuit uw specifieke vakkennis. U kunt echter niet alles zelf. De maatschappij wordt hoe langer hoe gecompliceerder met sterk toenemende regelgeving. Op juridisch gebied is een advocaat bij uitstek geschikt als uw raadsman. Hij kent de mensen, instanties en organisaties in uw buurt. Hij begrijpt daardoor als geen ander uw problemen, die vaak te maken hebben met uw directe woon- of werkomgeving.

Juridische problemen en de kosten verbonden aan een procedure worden als een noodzakelijk kwaad ervaren. Toch zijn er bj GH Advocaten diverse mogelijkheden dit "noodzakelijke kwaad" tot een minimum te beperken.

GH advocaten biedt speciaal voor het Midden- en Kleinbedrijf de mogelijkheid om, tegen geringe kosten, over een eigen huisadvocaat te beschikken. Deze advocaat is een vaste vraagbaak voor alle vragen op het juridisch vlak. Al vanaf 250,- euro per kwartaal (excl. BTW en exclusief 6% bureaukosten) heeft u al het gehele jaar een eigen huisadvocaat via het GH Advoaten stand-by contract.

Lees meer over het stand-by contract van GH Advocaten.

Dit kantoor werk op basis van High Trust samen met de Raad voor Rechtsbijstand