Artikelen

Belangrijke wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2015

donderdag 01 januari 2015

Onlangs zijn de eerste belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht ingevoerd. Het is goed om te weten waar u aan toe bent. Vandaar nog een korte samenvatting van de vier belangrijkste wijzigingen.

Per 1 januari 2015 is het niet meer toegestaan om in een tijdelijk arbeidscontract van minder dan zes maanden een proeftijd op te nemen. Doet u dat wel dan kunt u op de proeftijd geen beroep doen. Bij een langer contract mag u onder voorwaarden wel een proeftijd afspreken.

Per 1 januari 2015 is het eveneens niet meer toegestaan om een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op te nemen, in contracten voor onbepaalde tijd mag dat wel. Een werknemer met een contract van bijvoorbeeld twee jaren mag na einde dus gewoon bij de concurrent gaan werken, een werkgever kan dat niet tegenhouden. Er zijn uitzonderingen mogelijk.

Per 1 januari 2015 is eveneens de ketenregeling in de wet gewijzigd. Dat wil zeggen dat tijdelijke arbeidsovereenkomsten totaal niet meer dan twee jaren mogen bedragen. Als het laatste tijdelijke contract de keten langer dan 24 maanden maakt, dan ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd!

Pas als er een minimale tussenliggende rustperiode van zes maanden is kan er weer een tijdelijk contract aangeboden worden. Bovendien zijn afwijkingen in CAO beperkt tot maximaal zes tijdelijke contracten in vier jaar.

Per 1 januari 2015 is ook nog een wettelijke aanzegtermijn van één maand ingevoerd bij arbeidscontracten van zes maanden of meer. Dat wil zeggen dat uiterlijk één maand voor het einde van het arbeidscontract per schriftelijke mededeling aan de werknemer kenbaar moet zijn gemaakt of en zo ja onder welke voorwaarden het arbeidscontract wordt voortgezet. Wordt dat niet gedaan dan is de werkgever deze maand als boete verschuldigd.

Wilt u weten of uw contracten voldoen aan deze nieuwe wetgeving of wat dit voor uw situatie betekend? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie. Tel: 0485-561646 of advies@ghadvocaten.nl