Artikelen

Een gelukkig nieuwjaar?

zondag 01 januari 2017

Ook eind 2016 was er weer veel discussie over het afsteken van vuurwerk door consumenten. Het zou onveilig zijn, veel schadelijke smog veroorzaken en het zou niet meer van deze tijd zijn. Hoewel er tijdens de jaarwisseling naar 2017 minder incidenten zijn gemeld dan normaliter, is er wel opvallend veel vuurwerkgeweld tegen hulpverleners geweest. Bij een incident in de Haagse Schilderswijk raakte een politieagent zwaargewond bij een aanrijding. De agent moest gereanimeerd worden, maar op dat moment werden ambulance en politie bekogeld met vuurwerk, stenen en flessen. De ME moest uiteindelijk ter plekke komen om het ambulancepersoneel te beschermen. 

Bij dit incident was sprake van bewuste handelingen, maar soms gaat er onbewust iets mis bij het afsteken van vuurwerk, waardoor de gevolgen zeer ernstig kunnen zijn. Soms lopen mensen vuurwerkletsel op, wat kan variëren in ernst en omvang. Soms valt dit letsel mee (bijvoorbeeld lichte brandwonden), maar soms is er ook sprake van ernstig letsel (zoals ernstige verbranding, permanente blindheid of amputatie van ledematen).

Indien u zelf het vuurwerk afsteekt en daarbij schade of letsel oploopt, kunt u alleen uw schade vergoed krijgen wanneer het product gebrekkig was en de schade daardoor is ontstaan. In dat geval kunt u de producent van het vuurwerk aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade.

Wanneer u letsel oploopt door toedoen van een ander, dan kan het zijn dat deze onrechtmatig handelde. Hiervoor is niet vereist dat er sprake is van het afsteken van illegaal vuurwerk of van opzet zoals bij het incident in de Schilderswijk. Zelfs het op onjuiste of onzorgvuldige wijze afsteken van legaal vuurwerk kan al voldoende zijn om te leiden tot aansprakelijkheid. Wanneer een gezinslid u per ongeluk schade toebrengt, kunt u de WA-verzekering aanspreken. Wanneer een ander de handeling verrichte is een schadeclaim tegen deze derde goed mogelijk.

Het is hoe dan ook van belang dat u bewijs verzameld over de oorzaak van de schade of het letsel. Het gebrek moet aangetoond kunnen worden, de persoon of de handelswijze moet geïdentificeerd kunnen worden en de verzekering wil bewijs over het ontstaan van het ongeluk. Maak dus vooral filmpjes en foto’s van het gebeuren of probeer getuigenbewijs te verzamelen. Ook is het wellicht relevant om het vuurwerk zelf te bewaren.

Één van de advocaten van GH Advocaten kan uw bewijs waarderen en u begeleiden bij de eventuele vervolgstappen. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan vooral contact met ons op.