Artikelen

Modernisering huwelijksvermogensrecht

maandag 01 januari 2018

Per 1 januari 2018 is er een nieuw huwelijksvermogensrecht in werking getreden, de zogenaamde “Beperking wettelijke gemeenschap van goederen”. Met deze wetswijziging wil men meebewegen met de huidige moderne tijd. We hebben tegenwoordig immers veel meer samengestelde gezinnen, steeds meer tweede (of meerdere) huwelijken en steeds langere periodes van samenleving voordat men in het huwelijksbootje stapt. Dat vraagt ook om andere regelgeving.

Wat is er dan zo anders of moderner geworden? In feite is de wijziging betrekkelijk eenvoudig. Als er een nieuw huwelijk wordt gesloten waarbij verder niets is geregeld en dus geen huwelijkse voorwaarden zijn gesloten dan hebben de echtgenoten automatisch een “beperkte gemeenschap van goederen”. Dit houdt in dat bezittingen en schulden die vóór het huwelijk zijn gemaakt niet meer worden verdeeld na een scheiding. Ook erfenissen en schenkingen gedurende het huwelijk vallen buiten de gemeenschap en blijven in beginsel dus eigendom van diegene waarvoor ze bedoeld waren. Kortom, met de komst van het nieuwe huwelijksvermogensrecht worden alleen de bezittingen en schulden bij een echtscheiding verdeeld die tijdens het huwelijk zijn verkregen of ontstaan.

Dit heeft natuurlijk grote gevolgen, maar levert tegelijkertijd ook een noodzaak op tot het bijhouden van een nauwkeurige administratie. Als niet bewezen kan worden wie de Bitcoins heeft ingebracht, van wie de auto vooraf aan het huwelijk was en wie de iPad had gekocht, dan wordt bij de echtscheiding alsnog uitgegaan van de situatie dat alle eigendommen gezamenlijk zijn. Dan wordt alles nog steeds 50/50 verdeeld. Dit geldt ook voor de waarde van de ingebrachte goederen, ook hierover moeten vooraf aan het huwelijk duidelijke afspraken worden gemaakt. Voor de nieuwe wet geldt dus dat je er veel voor terug kunt krijgen, maar dat je daar wel wat voor moet doen.

Vooral voor ondernemers is de nieuwe wet erg interessant. De bedoeling is immers niet dat een onderneming na echtscheiding verdeeld moet worden of dat er enorme claims komen die niet gedragen kunnen worden door het bedrijf. Het is van groot belang om vooraf aan het huwelijk de waarde van de onderneming en diens activa vast te leggen. In dat geval kunnen grote problemen voor de voortgang van de onderneming voorkomen worden. Het is ook verstandig om bij samenwerkende vennoten of aandeelhouders een dergelijk overzicht te vragen. Je wilt immers niet dat je bedrijf stopt omdat je compagnon gaat scheiden.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met GH Advocaten

T: 0485-561646, E: info@ghadvocaten.nl of via www.ghadvocaten.nl