Artikelen

De nieuwe kinderalimentatie

maandag 01 april 2013

Ouders zijn in Nederland wettelijk verplicht om hun kinderen te onderhouden. Wanneer beide ouders niet meer samenwonen, blijft dit ook zo. De ouder bij wie het kind niet woont, moet naar draagkracht een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding betalen aan de ouder bij wie het kind wel woont. Deze wettelijke onderhoudsverplichting eindigt in beginsel wanneer het kind 21 jaar wordt.

Per 1 januari 2013 is echter de wijze waarop de behoefte van het kind wordt berekend veranderd. De behoefte is het bedrag dat nodig is voor de opvoeding en verzorging van een kind. Per 1 april 2013 is de berekening van de draagkracht (wie kan wat betalen) van de ouders veranderd. De draagkracht is  - uitzonderingen daargelaten - niet meer afhankelijk van de (hoge) vaste lasten van een alimentatieplichtige maar enkel van diens netto besteedbaar inkomen. Ouders met hetzelfde inkomen maar met verschillende lasten betalen straks hetzelfde bedrag aan alimentatie. In de nieuwe regeling wordt meer aandacht besteed aan de ouder die omgang heeft met het kind. Deze ouder krijgt meer geld per maand te besteden voor de invulling van dit contact.

Het is de bedoeling dat vanaf 1 april 2013 altijd sprake is van kinderalimentatie. De minimale alimentatie zal vanaf 1 april 2013 € 25,00 per maand voor één kind zijn en
€ 50,00 per maand voor twee of meer kinderen. Niets betalen voor je kinderen is dus verleden tijd.

Wenst u een (her)berekening of twijfelt u over de hoogte van de alimentatie? Neem dan contact op met GH Advocaten.