Artikelen

De toekomst van GH Advocaten

maandag 01 juli 2013

Al geruime tijd kunt u hier de ondernemersadviezen van GH Advocaten lezen. Uit de reacties die wij van onze cliënten ontvangen blijkt dat men deze column altijd graag leest. We gaan ervan uit dat dit ook in de toekomst zo zal blijven.

Intern zijn er bij ons de afgelopen periode echter een aantal ontwikkelingen geweest welke u mogelijk ter ore zijn gekomen. We willen hierbij de gang van zaken graag toelichten.

Eén ontwikkeling is dat GH Advocaten de laatste jaren in hoog tempo is doorgegroeid tot een toonaangevend advocatenkantoor met een goede reputatie. Daarbij beschikken we over diverse ervaren en deskundige advocaten en een tiental juridisch medewerkers en juridisch adviseurs om onze cliënten het beste te kunnen adviseren en zonodig in rechte te kunnen bijstaan. GH Advocaten behoort regionaal inmiddels tot de grootste kantoren. Desondanks blijven wij streven naar laagdrempelige dienstverlening, bijvoorbeeld door het gratis inloopspreekuur op maandagavond. Ook blijft een goede prijs-kwaliteit verhouding hoog in het vaandel staan.

Een tweede ontwikkeling is dat mr. A.F. Th.M. Heutink per 1 juli 2013 bij GH Advocaten is vertrokken. Het was zijn wens om in een kleinere setting verder te gaan en zich vooral toe te leggen op faillissementen (insolventierecht). Deze wens is gerespecteerd en na overleg is in goede harmonie besloten dat ondergetekende de resterende aandelen van het kantoor zou overnemen.

GH Advocaten kan, door de nauwe onderlinge samenwerking tussen de verschillende specialisten van de diverse vestigingen, de hoogst mogelijke kwaliteit in dienstverlening aanbieden. Voor de cliënt zal er weinig veranderen. GH Advocaten gaat door op de manier zoals u dat van ons gewend bent en we blijven altijd werken aan verbetering.

Ook voor de toekomst geldt: GH Advocaten: uw zaak in Goede Handen!

mr. M.G. Spijker

GH Advocaten