Artikelen

Is de werkgever er klaar voor?

woensdag 01 juli 2015

Zoals u ongetwijfeld bekend is zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in het arbeidsrecht. De belangrijkste wijzigingen treden in werking 1 juli 2015. Met ingang van die datum wordt namelijk het ontslagrecht gewijzigd.

Dit betekent in ieder geval dat de wet voorschrijft bij welke instantie een eventuele beëindigingsprocedure voor een arbeidsovereenkomst aanhangig moet worden gemaakt. Daarnaast schrijft de wet ook voor dat in zo'n procedure gekozen moet worden voor een reden voor ontslag en dat deze reden voldoende onderbouwd moet worden. Waar in het verleden de rechter nogal eens wilde instemmen met een beëindigingverzoek omdat de relatie tussen werknemer en werkgever niet meer zo lekker liep, zal dat vanaf juli 2015 heel anders zijn.

Het is dus zaak dat de werkgever nu echt voldoende dossieropbouw gaat uitvoeren, als er sprake is van een niet functionerende werknemer. Zonder voldoende dossier zal de rechter of het UWV een ontbinding of opzegging afwijzen! U bent gewaarschuwd.

Daarnaast is het goed om te realiseren dat bij disfunctioneren een melding moet worden gemaakt aan de werknemer en een verbetertraject moet worden voorgesteld. Bij gebreke hiervan zal een beëindiging op deze grond niet kunnen slagen.

Afsluitend wil ik u wijzen op de bedenktermijn welke werknemers vanaf juli 2015 hebben bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Het kan dus goed zijn dat u denkt een definitieve overeenstemming met uw werknemers te hebben bereikt maar dat deze zich alsnog bedenkt binnen twee weken, waardoor de discussie weer van voren af aan begint.

Bij GH Advocaten lopen er op dit moment meerdere afstudeerprojecten over het nieuwe arbeidsrecht en worden presentaties en lezingen gegeven. Wij kunnen u als geen ander informeren en adviseren over de nieuwe regelgeving. Neemt niet te laat contact op om te voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Kijk op www.ghadvocaten.nl, bel ons op 0485-561646 of mail naar: advies@ghadvocaten.nl