Artikelen

Geen bouw- of sloopvergunningen meer!

vrijdag 01 oktober 2010

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Met de Wabo wordt een belangrijke stap gezet om de regeldruk voor bedrijven en burgers te verminderen. De 26 “oude” vergunningen die de fysieke leefomgeving betreffen zijn samengevoegd tot één omgevingsvergunning. U vraagt nu dus geen afzonderlijke bouw-, kap-, milieu- of sloopvergunning meer aan, maar één omgevingsvergunning.

De gemeente moet dan bij een standaardprocedure binnen acht weken een omgevingsvergunning afgeven en zorgen voor één aanspreekpunt tijdens de looptijd. Voor complexe vergunningaanvragen staat een termijn van 26 weken.

De grote winst van de Wabo moet vooral worden dat voor veel projecten voortaan nog maar één vergunning hoeft te worden aangevraagd. Kritiekpunten op de Wabo zijn onder andere dat de nieuwe wet voor zowel burger als overheid erg ingewikkeld is. Helaas is de vereenvoudiging dus niet behaald.

Het is dus zaak goed om te gaan met de Wabo, zeker wanneer u een (bouw)project wilt realiseren of uitvoeren. Indien u vragen heeft met betrekking tot de Wabo, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met GH Advocaten of kijken op onze vernieuwde website: www.ghadvocaten.nl. Hierop kunt u ook voor alle andere rechtsgebieden terecht.