Artikelen

Wijzigingen Huurrecht

maandag 05 november 2012

Op 5 november 2012 zijn de ministers van het nieuwe kabinet Rutte-II aangesteld. In de media is er veel aandacht voor de voornemens van dit nieuwe kabinet.

Er zijn plannen om het huurprijzenstelsel voor woonruimte te veranderen. Het is nog onduidelijk of dit wetgeving zal worden maar de achterliggende gedachte lijkt stimulering van de woningmarkt te zijn. Als huurprijzen toenemen zijn mensen eerder bereid om een koopwoning aan te schaffen.

Het kabinet wil de maximumhuurprijs van een huurwoning stellen op 4,5% van de WOZ-waarde. Bij een woning met een WOZ-waarde van € 300.000,- geldt dan een maximale maandhuur van € 1.125,-.

Ook wil men het zogenaamde scheefwonen aanpakken door tijdelijk geen maximum huurprijs voor de hoogste inkomens in te stellen. Van scheefwonen is sprake als een huurder blijft wonen in een woning waarvoor hij inmiddels te veel is gaan verdienen.

De jaarlijkse maximale huurverhoging zal worden gekoppeld aan het inkomen van de bewoners. Bij inkomens per huishouden tot € 33.000,- geldt dan een maximale huurverhoging van het inflatiecijfer vermeerderd met 1,5%. Bij inkomens tussen € 33.000,- en € 43.000,- geldt jaarlijks het inflatiecijfer vermeerderd met 2,5% en bij inkomens hoger dan € 43.000,- mag de huur worden verhoogd met het inflatiecijfer vermeerderd met 6,5%.

Heeft u vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op of loop binnen op ons gratis spreekuur.