Artikelen

Gedonder in de directiekamer

donderdag 07 september 2023

Gedonder in de directiekamer

 

De start van een onderneming is eigenlijk net als het aangaan van een relatie. De toekomst ziet er rooskleurig uit, de aandeelhouders zijn tevreden en de samenwerking loopt optimaal.

Zoals iedere relatie kan ook een zakelijke relatie op enig moment stuk gaan. Er kan bijvoorbeeld onenigheid ontstaan over de toekomst van de onderneming of over de verhoudingen tussen partijen.

In die gevallen kunnen betrokkenen in de statuten lezen wat ieders rechten en plichten zijn. De onderlinge verhoudingen tussen de leden van het bestuur, de aandeelhouders of vennoten en eventuele toezichthoudende organen (zoals de Raad van Commissarissen) staan hierin beschreven. De statuten regelen vaak ook wat er moet gebeuren om het bedrijf te beëindigen, een functionaris te ontslaan of een ondernemingsorgaan af te stoten.

Naast de statuten bevat ook het Burgerlijk Wetboek regelingen waarmee partijen het geschil kunnen beslechten. Een definitief oordeel kunnen partijen halen bij de normale rechter of bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam.

Wij zien echter dat goed en constructief overleg vooraf vaak beter is dan ellenlange kostbare procedures achteraf. Een gezamenlijke oplossing buiten de rechtszaal is vaak beter te accepteren dan een opgedrongen beslissing van de rechter. De rol van een ondernemingsadvocaat verschuift daardoor steeds meer van procederen naar regelen.

Een goed advies op voorhand kan veel problemen voorkomen. Dreigen er conflicten binnen uw bedrijf? Schroom dan niet om tijdig contact met ons op te nemen. Wij zijn bereikbaar op 0485-561646 of via info@ghadvocaten.nl of kijk op onze website www.ghadvocaten.nl.