Artikelen

Vrije keuze van advocaat met rechtsbijstandverzekering

donderdag 07 november 2013

Op 7 november 2013 heeft het Europese Hof van Justitie een belangrijke beslissing genomen die grote gevolgen heeft voor iedereen met een rechtsbijstandverzekering. Voortaan kan de ondernemer of particulier die voor rechtsbijstand is verzekerd in alle procedures zelf zijn advocaat kiezen. De kosten hiervan, komen geheel voor rekening van de verzekeraar.

Vroeger mocht u alleen zelf een advocaat kiezen als u voor de zaak naar de rechtbank moest (procesmonopolie) of als er sprake was van een belangenconflict (als beide partijen bij één verzekeraar waren verzekerd). Met de uitspraak van de hoogste Europese rechter komt een einde aan de normale werkwijze van rechtsbijstandverzekeraars, waarbij de zaak intern door werknemers werd behandeld.

Voortaan mag in elke procedure een advocaat worden gekozen. Onder procedures vallen alle administratieve of gerechtelijke procedures, waaronder het indienen van een bezwaarschrift, het voeren van een procedure bij het UWV, kantonprocedures en verder alle bestuurs- en civielrechtelijke procedures. U kunt hierbij denken aan arbeidsgeschillen, zaken over vergunningen, boetes, geldvorderingen en/of (ver)huur.

De rechtsbijstandverzekeraar mag wel het voorwerk verrichten en pas bij procedure de zaak uitbesteden aan de advocaat van uw keuze. Dit geldt uiteraard niet als de verzekerde door een ander in een procedure wordt betrokken. Bent u verzekerd voor rechtsbijstand en heeft u een procedure? Kies gerust uw eigen advocaat!

Neem voor vragen vrijblijvend contact op met GH Advocaten.