Artikelen

Verplichtingen bij sollicitatie

woensdag 12 december 2018

Het gaat, na een aantal moeilijke jaren, gelukkig weer beter met onze economie. Dit was de afgelopen periode regelmatig in het nieuws te zien en te horen. Dat dit ook echt zo is, blijkt uit de daling van de werkloosheid en het stijgende aanbod van vacatures. Bedrijven zijn dus duidelijk op zoek naar nieuwe medewerkers.

Een van de vragen die in dat kader opkomt is de vraag wat een werknemer wel of niet uit zichzelf moet vertellen in de zogenaamde ‘sollicitatiefase’. Ook is niet altijd helder waarnaar de beoogd werkgever mag vragen in een dergelijk gesprek. Deze fase betreft immers een moment waarop partijen nog geen rechten en plichten jegens elkander hebben aangezien de fase vooraf gaat aan het daadwerkelijk sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Gaat het om de vraag over welke inhoudelijke kwaliteiten en/of diploma’s een sollicitant beschikt, dan dient de werkgever in eerste instantie zelf te controleren of de sollicitant over deze diploma’s en kwaliteiten beschikt. Dit kan bijvoorbeeld door er actief naar te vragen, of een sollicitant te laten testen. De sollicitant hoeft niet uit zichzelf hierover te verklaren.

Als het gaat om een mogelijk strafrechtelijk verleden dan geldt dat een sollicitant hier ongevraagd geen mededelingen over hoeft te doen. Als de werkgever er actief naar vraagt, dan zal de sollicitant echter wel naar waarheid moeten antwoorden. Verder kan de werkgever bijvoorbeeld om afgifte van een zogenaamde ’Verklaring omtrent Gedrag (VOG) vragen. Dit moet de sollicitant dan verschaffen.

Met betrekking tot de medische situatie van de sollicitant is de hoofdregel dat de sollicitant hieromtrent geen informatieplicht heeft. Dit geldt echter niet altijd. Als een sollicitant weet of behoort te weten dat hij niet beschikt over de fysieke of psychische eigenschappen die het voor het vervullen van de functie vereist zijn, moet hij deze informatie wel uit zichzelf verstrekken aan de werkgever. De beoogd werkgever mag er niet om vragen.

Tot zover kort over de vraag of een sollicitant een mededelingsplicht heeft of dat juist de werkgever actief inlichtingen moet inwinnen in het kader van een sollicitatieprocedure. Heeft u vragen voor één van de advocaten neem dan gerust contact met ons op.