Artikelen

Woonlasten en alimentatie

dinsdag 14 februari 2023

Blijven de woonlasten betaalbaar?

Verplichte alimentatie is een veel voorkomend gevolg van een echtscheiding. Met ingang van 1 januari 2023 wordt partneralimentatie anders berekend dan voorheen. Waar eerder rekening gehouden met de werkelijke woonlasten van beide partijen, zal vanaf nu met een vast bedrag worden gerekend. Dit noemt men “het woonbudget”.

Bij kinderalimentatie werd altijd al gerekend met 30% van het netto inkomen als vast bedrag aan woonlasten. Vanaf 1 januari 2023 wil de rechtspraak met het woonbudget de berekening voor kinderalimentatie en partneralimentatie zoveel mogelijk gelijktrekken. Ook voor partneralimentatie zal voortaan 30% van het netto inkomen als woonbudget worden aangemerkt. Daaruit moeten dan alle woonkosten (zoals huur, hypotheek en energielasten) worden betaald.

Voor de alimentatieplichtige met een hoog inkomen en lage woonlasten zal dit gunstig zijn. Er wordt dan gerekend met een hoger bedrag aan woonlasten dan werkelijk het geval is, waardoor er dan minder alimentatie hoeft te worden betaald dan strikt genomen mogelijk is.

Helaas zal in werkelijkheid de situatie veel vaker andersom zijn. Als het inkomen laag is en de woonlasten hoog, dan zal de rechter meer bestedingsruimte veronderstellen dan mogelijk is en dat kan betaalproblemen veroorzaken.

Ook is in 2023 het uitgangspunt ingevoerd dat alimentatie ontvanger niet meer te besteden mag hebben dan de alimentatie betaler. De rechter zal daarbij vergelijken wat beide partijen feitelijk te besteden hebben nadat de alimentatie is betaald. Dit bedrag moet dan op zijn minst gelijk zijn aan elkaar.

Bij GH Advocaten werken ervaren specialisten die u kunnen adviseren en zo nodig een verzoek bij de rechtbank kunnen indienen over de omvang van de alimentatie. Doe er uw voordeel mee!