Artikelen

Krijgt iedereen die werkt straks een vast contract?

vrijdag 14 april 2023

Krijgt iedereen die werkt straks een vast contract?

Steeds meer mensen werken in Nederland op basis van een flexibel contract (nul-uren, oproep of tijdelijke overeenkomst) of als zzp-er. De totale Nederlandse beroepsbevolking bestaat volgens het CBS circa 9,75 miljoen mensen, dit zijn alle 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten.

Daarvan hebben 2,7 miljoen mensen een flexibel contract en zijn 1,2 miljoen mensen ZZP-er. Het probleem daarbij is dat veel van die laatste groep mensen geen verzekering hebben, geen pensioen opbouwen en weinig premies of belastingen afdragen.

Onze maatschappij is niet ingericht op deze nieuwe manier van werken. Volgens onze regering komt daardoor de welvaart op termijn onder druk te staan. De stelling is namelijk dat als een groot deel van de beroepsbevolking niet meer in vaste loondienst werkt er op termijn onvoldoende belastinginkomsten zullen zijn om uitkeringen of zorgkosten te kunnen voldoen. Ook zal het inkomen na de pensioenleeftijd een probleem gaan worden aangezien enerzijds de AOW-uitkering steeds moeilijker betaalbaar gaat worden en anderzijds mensen zelf geen pensioenvoorziening hebben getroffen.

Daarom wil men uitbreiding van het flexibele werken tegengaan en vaste contracten nastreven. Enerzijds blijkt dat uit de tendens van de rechtspraak. Zo heeft de Hoge Raad op 24 maart 2023 het Deliveroo-arrest gewezen waarin is bevestigd dat maaltijdbezorgers niet moeten worden aangemerkt als zzp-er maar als werknemer.

Anderzijds bedenkt het kabinet nieuwe regelgeving om flexibilisering te stoppen. Op 3 april 2023 is er een voorstel gedaan voor nieuwe wetgeving “arbeidsmarkt in evenwicht”.

Daarin zijn onder andere als maatregelen aangekondigd dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers moet komen. Ook wil met oproepcontracten (zoals nul-urencontracten, etc) verbieden en vervangen door een basiscontract waarin een vast minimaal aantal werkuren is opgenomen. Verder worden de rechten van uitzendkrachten versterkt en ontstaat er eerder een vast contract bij opvolgende tijdelijke contracten.

Wij vragen ons af of het beoogde doel hiermee kan worden bereikt of dat het niet beter is om een nieuw systeem voor de welvaartsvastheid te bedenken. Wat er ook allemaal op ons af gaat komen, feit is dat het er niet makkelijker op gaat worden. Bij GH Advocaten zijn we gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen als er een arbeidsrechtelijke vraag op is. Wij zijn bereikbaar op het telefoonnummer 0485-561646 of via info@ghadvocaten.nl. Ook kun je kijken op onze website: www.ghadvocaten.nl.