Artikelen

Onterfd: legitieme portie!

vrijdag 15 september 2023

Onterfd? Wel recht op legitieme portie en informatie!

Afgelopen maandagochtend zit er een dame van middelbare leeftijd in de spreekkamer van ons kantoor op mij te wachten. Ze vertelt dat zij al jarenlang geen goede band had met haar ouders en zus. Haar vader is 7 jaar geleden overleden en haar moeder 7 maanden geleden. Zij heeft inmiddels van de notaris gehoord dat zij door haar moeder is onterfd. Haar zus is enig erfgenaam. De notaris heeft echter aangegeven dat zij wel recht heeft op haar ‘legitieme portie’, in de volksmond ook wel vaak ‘het kindsdeel’ genoemd. Ze vraagt wat haar rechten zijn.

Normaal gesproken deelt iemand die is onterfd niet mee in de erfenis. Maar onterfde kinderen hebben desondanks nog wel rechten. Kinderen hebben recht op hun legitieme portie. Dat is de helft van het bedrag dat een niet-onterfd kind zou erven. Om de legitieme portie te kunnen krijgen moet het onterfde kind dat zelf opeisen binnen 5 jaar na het overlijden van de ouder.

De legitieme portie wordt berekend over de zogenaamde ‘legitimaire massa’. De legitimaire massa zijn alle goederen (banksaldi, huis, inboedel etc.) die in de nalatenschap zitten, vermeerderd met bepaalde giften en verminderd met bepaalde schulden. Om deze berekening te maken dient het onterfde kind informatie te krijgen van de erfgenamen, in dit geval haar zus. En daar wringt nu precies de schoen: haar zus wil geen informatie aan haar verstrekken.

Om die reden staat in de wet dat het onterfde kind recht op inzage en afschrift heeft van alle stukken die zij voor de berekening van haar legitieme portie nodig mocht hebben. Dat betekent in dit geval dat de zus verplicht is informatie te verstrekken in de vorm van bijvoorbeeld een boedelbeschrijving, IB-aangiftes etcetera. Doet zij dit niet, dan kan de rechter dit bevelen.

GH Advocaat kan u behulpzaam zijn bij het verkrijgen van deze stukken en kan u als onterfd kind bijstaan om ervoor te zorgen dat de minimale erfrechtelijke aanspraak correct wordt vastgesteld en uitgekeerd. Daartegenover staan wij ook vaak cliënten bij die dachten dat hun broer of zus niets meer kreeg omdat die was onterfd. Dan zorgen wij als advocaat dat de legitieme portie die uw broer of zus opeist niet teveel wordt opgerekt.

Het erfrecht bevat veel valkuilen en onduidelijkheden. GH Advocaten kan als specialist uw zaak naar een goed einde brengen. Meer weten? Maak vrijblijvend een afspraak via info@ghadvocaten.nl of bel 0485-561646.