Artikelen

Snippergroen en verjaring

donderdag 16 maart 2017

Heeft u een stuk grond van de gemeente in gebruik als uitbreiding van uw tuin of oprit, zonder dat u hiervoor toestemming heeft? Dan bent u zeker niet de enige. Dit is een veel voorkomend fenomeen dat met “snippergroen” noemt.

In veel gevallen wil de gemeente dat de gebruikers het snippergroen aankopen. Veel gebruikers hebben echter geen behoefte om tot aankoop van de grond over te gaan. In dat geval kan de gemeente eisen dat de gebruiker de grond ontruimt.

Dit mag de gemeente niet oneindig doen. Door verloop van een aantal jaren kan eigendom van rechtswege overgaan. De eigendom kan namelijk ook door verjaring verkregen worden door de bezitter. Met een geslaagd beroep op verjaring, heeft de gemeente geen grondslag meer om haar vermeende eigendom op te eisen en is de bezitter eigenaar geworden zonder hiervoor de aankoopprijs te hoeven betalen. Gratis grond dus.

Voor verjaring is bezit vereist. De vraag of u een stuk grond in bezit heeft genomen is niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Inbezitneming moet namelijk voor de buitenwereld kenbaar zijn, dus u moet zich zijn gaan gedragen alsof u de eigenaar van de grond bent. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door een hekwerk of beplanting om het stuk grond te plaatsen.

Naast bezit is een tijdsverloop nodig voor verjaring. U kunt bezitter te goeder trouw zijn en bezitter te kwader trouw. In het geval dat u een bezitter te goeder trouw bent, is een tijdsverloop van 10 jaren voldoende, dit wordt bevrijdende verjaring genoemd. Er is sprake van goede trouw indien u zichzelf als eigenaar van de grond beschouwt en dat redelijkerwijs ook mocht.

Voor een bezitter te kwader trouw – u wist dat de grond van de gemeente was – geldt een verjaringstermijn van 20 jaren, de zogenaamde verkrijgende verjaring. Er dient sprake te zijn van een onafgebroken bezit gedurende 20 jaren. U mag de tijd van bezit door een vorige eigenaar optellen bij uw eigen bezit. Zolang de grond totaal maar langer dan 20 jaren in bezit is van een ander dan de gemeente.

Vraagt de gemeente u het snippergroen te kopen of vordert zij ontruiming, dan kunnen de advocaten van GH advocaten u adviseren en bijstaan. Het is goed om te weten dat deze regels ook gelden voor discussies tussen buurpercelen. Ook de inbezitname van een stuk grond van een buurman is aan verjaring onderhevig. De advocaten van GH Advocaten hebben veel ervaring met deze kwesties. Neem gerust contact met op met GH Advocaten. Tel: 0485-561646, E: advies@ghadvocaten.nl of kijk op www.ghadvocaten.nl