Artikelen

Corona maatregelen

maandag 16 maart 2020

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus informeren wij u dat GH Advocaten zoveel mogelijk handelt volgens actuele richtlijnen van het RIVM.

Dat wil zeggen dat onze collega’s zoveel als mogelijk thuis zullen werken en dat eventuele aanwezigheid op kantoor indien mogelijk gespreid zal plaatsvinden. Mocht u toch een fysieke afspraak hebben met een medewerker van GH Advocaten, dan zullen er geen handen worden geschud en zullen we proberen om een minimale afstand van 1,5 meter aan te houden.

Als advocatenkantoor voelen we ons verantwoordelijk voor uw zaken en willen we waar mogelijk bijdragen aan de continuïteit van uw kwestie. Daarom blijft onze volledige dienstverlening tot nader bericht voor iedereen beschikbaar. Het betekent dat onze advocaten, juristen of secretaresses die vanuit huis werken wél beschikbaar zijn voor overleg op afstand, bijvoorbeeld via telefoon of e-mail. Bovenstaande maatregelen gelden vooralsnog tot en met 6 april 2020.

We streven ernaar om de hinder voor u als cliënt zo klein mogelijk te houden, maar we vertrouwen erop dat u begrip voor onze maatregelen heeft. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan vernemen we dat graag. 

Met vriendelijke groet,

 

mr. M.G. Spijker