Artikelen

Ontslag vanwege een pakje drinkyoghurt

vrijdag 17 februari 2017

De maatschappij verhardt en dat blijkt ook in het arbeidsrecht. Steeds vaker zien we dat kantonrechters ervan uit gaan dat werknemers en werkgevers de wet- en regelgeving goed kennen en zich daar ook strikt aan houden. Wanneer dat niet gebeurd kunnen er onverwachte vervelende verrassingen ontstaan.

Een recent voorbeeld betreft een uitspraak van de Kantonrechter Amsterdam van 17 februari 2017. In deze uitspraak oordeelde de rechter dat het meenemen van een pakje drinkyoghurt leidt tot ontslag op staande voet. Opvallend is daarbij bovendien dat van de drinkyoghurt ook nog eens de houdbaarheidsdatum verstreken was.

In het bedrijfsreglement van de werkgever was opgenomen dat het niet is toegestaan om (onbetaalde) producten, alsmede afgeschreven producten mee naar huis te nemen. Bij elke vorm van diefstal, ook bij het meenemen van producten met geen of weinig waarde of bedorven producten, volgt volgens het bedrijfsreglement ontslag op staande voet. De kantonrechter was van oordeel dat het ontslag op staande voet in stand kon blijven wegens strikte handhaving van deze regels in de detailhandel.

Overigens bleek de werknemer de onbetaalde maaltijd compleet te hebben gemaakt door naast de drinkyoghurt ook een bakje zalmsalade te hebben meegenomen. De werknemer heeft aangetoond dat dergelijke bakjes zalmsalade eerder ter consumptie (ter plekke) aan het personeel beschikbaar waren gesteld, maar volgens de rechter maakt dat het incident niet anders. Ook die goederen worden in het bedrijfsreglement overduidelijk genoemd en daarvoor valt begrip op te brengen.

Het gevolg van deze uitspraak is dat de werknemer op staande voet ontslagen is, geen aanspraak kan maken op een WW-uitkering en is opgenomen in de interne en externe waarschuwingsregisters. Zo blijkt maar weer dat het meenemen van een pakje drinkyoghurt (ook al is dat over de datum) en een bakje zalmsalade (ook al was dat eerder aangeboden voor consumptie ter plaatse) tot ernstige gevolgen kan leiden.

Bij GH Advocaten werken meerdere in arbeidsrecht gespecialiseerde advocaten. Zij hebben veel ervaring en kunnen u goed en kundig bijstaan bij een eventueel arbeidsconflict. Ook het toetsen van een vaststellingsovereenkomst behoort daarbij tot onze kerntaken.

Mocht u vervelende ervaring met uw werkgever hebben of mocht u problemen met een werknemer ervaren bel dan gerust voor vrijblijvend advies. Wanneer aanvullende werkzaamheden of een procedure noodzakelijk zijn, dan kunnen we een goede inschatting van de afloop en de kosten maken. Op die manier komt u nooit tot onverwachte vervelende verrassingen te staan.