Artikelen

Let op toestemmingsformulieren vakantie!

donderdag 17 juli 2014

Kent u het programma "ontvoerd" van John van den Heuvel? Kinderontvoering komt vaker voor dan u denkt en soms zelfs zonder dat er opzettelijk iets fout is gedaan.

Wie na een scheiding alleen op reis gaat met zijn kinderen, moet daarvoor meestal toestemming vragen aan de andere ouder. Dat heeft alles te maken met wie het gezag heeft over het kind. Meestal zijn dat beide ouders, ook na een scheiding. In die gevallen is er sprake van gezamenlijk gezag.

Neemt u de kinderen mee naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder, dan noemen we dat: een minderjarige onttrekken aan het ouderlijk gezag. Dat betekent dat u dan, veelal onterecht, kunt worden verdacht van internationale kinderontvoering.

Het gezag betekent onder ander dat u als ouder de wettelijke vertegenwoordiger van uw kind bent. Zo mag een ouder bepaalde beslissingen voor het kind nemen, bijvoorbeeld over medische behandelingen of naar welke school het gaat. Als getrouwde of geregistreerde ouders samen een kind krijgen hebben ze automatisch gezamenlijk gezag. Zijn partners ongetrouwd dan krijgt alleen de moeder het gezag over het kind. De vader kan het kind voorafgaand aan de geboorte of daarna erkennen bij de gemeente. Na de geboorte kan de vader, met toestemming van de moeder, het gezag aanvragen bij de rechtbank. Hij krijgt dan het gezamenlijk gezag. Belangrijke beslissingen moeten altijd gezamenlijk worden genomen als ouders samen gezag hebben.

Om de toestemming voor een vakantie aan te tonen hebben ouders een speciaal toestemmingsformulier nodig. Dit kan worden gedownload op rijksoverheid.nl. Ouders moeten dit per kind invullen en allebei ondertekenen. Er is aangekondigd dat dit jaar de douane extra aandacht zal geven aan de toestemmingsformulieren. Deze zijn dan ook belangrijk om bij u te hebben om ervoor te zorgen dat u met de kinderen onbezorgd op vakantie kan.

Alle kinderen hebben ook een paspoort of identiteitskaart nodig als ze naar het buitenland reizen. Toestemming van de gezaghebbende ouders is noodzakelijk voor een aanvraag van een paspoort of id-kaart bij de gemeente. Voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar kan wel zonder toestemming van beide ouders een id-kaart worden aangevraagd. Dit geldt niet voor een paspoort.

Heeft u wel samen het gezag, maar weigert de ander ouder zijn of haar toestemming, dan is het mogelijk om via de rechter alsnog toestemming voor een vakantie naar het buitenland met de kinderen te krijgen. Hierdoor dient een procedure tot ‘vervangende toestemming’ te worden gevoerd. GH Advocaten kan u hierover adviseren. Als u vooraf advies bij ons vraagt kunt u een bezoekje van John van den Heuvel voorkomen!