Artikelen

Tips voor partneralimentatie

dinsdag 17 december 2019

Eindejaarstips voor partneralimentatie

Bent u gescheiden, of voornemens om te gaan scheiden? Dan is de kans groot dat u partneralimentatie zult gaan ontvangen of betalen. In dat geval komen er een aantal veranderingen aan die mogelijk van belang voor u kunnen zijn. Op 1 januari 2020 treedt namelijk de Wet Herziening Partneralimentatie inwerking, welke wet gevolgen zal gaan hebben voor zowel de duur van de partneralimentatie als de fiscale aftrekbaarheid van de partneralimentatie.

Duur van de partneralimentatie
Vanaf 1 januari 2020 zal de maximale duur van de partneralimentatie (in veel gevallen) worden verkort. In beginsel zal de duur van de alimentatie worden vastgesteld op de helft van de duur van het huwelijk, gemaximeerd op 5 jaar. Als het huwelijk dus vier jaren heeft geduurd, bestaat er een verplichting tot betaling van partneralimentatie gedurende twee jaren. Als het huwelijk 14 jaren heeft geduurd, bestaat er echter slechts een gemaximeerde alimentatieverplichting voor de duur van 5 jaren. Er zijn vier uitzonderingen op deze maximale duur van 5 jaar, te weten 1) wanneer het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en echtelieden 10 jaar voor de AOW leeftijd zitten 2) als de kinderen jonger dan 12 jaar zijn 3) als de alimentatiegerechtigden ouder zijn dan 50 jaar en 10 jaar voor de AOW leeftijd zitten en 4) bij schrijnende gevallen, zoals bij langdurige ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid.

Fiscale aftrekbaarheid
Als u partneralimentatie betaalt dan kunt u dit bij uw belastingaangifte opgeven als aftrekpost. De belastingaftrek is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. De belastingaftrek zal voor nieuwe, maar ook voor bestaande gevallen vanaf 1 januari 2020 worden gematigd waardoor de betaler minder bestedingsruimte krijgt. Dat heeft weer gevolgen voor de hoogte van de alimentatie, aangezien bij het berekenen daarvan rekening wordt gehouden met de draagkracht van partijen en met de fiscale aftrek.

Concreet gezegd: als u minder draagkracht heeft, kunt u minder partneralimentatie betalen. De daling van de draagkracht kan een reden zijn om verlaging van de partneralimentatie te vragen. Wilt u een herberekening van de partneralimentatie, wacht hier dan niet te lang mee, aangezien er terughoudend wordt omgaan met het wijzigen van partneralimentatie met terugwerkende kracht. Een gemiste maand komt dus niet zomaar terug. GH Advocaten hebben de échte deskundige specialisten op het gebied van echtscheiding en alimentatie rekenen.

Neem dus gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op 0485-561646 of via info@ghadvocaten.nl. Ook kunt u kijken op onze website www.ghadvocaten.nl.