Artikelen

Wakker worden!

maandag 18 november 2019

Heeft u een werknemer in dienst die al langer dan twee jaar ziek is? Dan bent u voortaan verplicht om op verzoek van de werknemer de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Als werkgever bent u verplicht het loon van een zieke werknemer twee jaar lang door te betalen, pas daarna mag u het dienstverband beëindigen. Veel werkgevers houden hun zieke werknemers na deze twee jaar echter in dienst. Er bestaat dan immers geen loondoorbetalingsverplichting meer en dit zogenaamde ‘slapende dienstverband’ zou een beëindiging en de daarbij komende transitievergoeding voorkomen.

De Hoge Raad heeft bij haar arrest van 8 november 2019 het ‘slapende dienstverband’ aan banden gelegd. Indien uw zieke werknemer na twee jaar ziekte verzoekt om beëindiging van de arbeidsovereenkomst en uitbetaling van de transitievergoeding, dan dient u daar als werkgever in beginsel aan mee te werken.

De Hoge Raad komt tot zijn oordeel in het licht van de Wet compensatieregeling transitievergoeding. Per 1 april 2020 kunt u op grond van deze regeling aan zieke werknemers betaalde transitievergoedingen terugvorderen van het UWV. Zodoende is het belang om het dienstverband ‘slapend’ te houden volgens de Hoge Raad grotendeels komen te vervallen.

Deze regel geldt ook voor Ambtenaren die vanaf 1 januari 2019 door de invoering van de Wnra onder het civiele arbeidsrecht vallen. Uit de markt ontvangen wij veel vragen over de overgang van ambtenaar naar werknemer en de daarbij komende rechten en plichten.

Deze grote wijziging is over een aantal weken al een feit, dus is het hoog tijd om u daarop voor te bereiden. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info@ghadvocaten.nl of tel: 0485-561646. Ook kunt u kijken op onze website www.ghadvocaten.nl.