Artikelen

Wat mag het zijn; trouwen of samenwonen?

zondag 19 februari 2023

Wat mag het zijn; trouwen of samenwonen?

Met deze column vragen wij aandacht voor de grote juridische verschillen tussen trouwen en samenwonen.

Voor samenlevers geldt dat er op grond van de wet géén gemeenschap van goederen ontstaat door het samenleven. Juridisch gezien zullen ieders tegoeden en schulden ook altijd ieders persoonlijke eigendom blijven. In de praktijk levert dit bij het einde van de samenleving veel discussies op, zeker wanneer de ene partner geld heeft geïnvesteerd in een goed waarvan de andere partner (mede)eigenaar is geworden. Dit soort problemen kunnen voorkomen worden met een samenlevingscontract.

Bij gehuwden ligt dit anders en zijn er grofweg drie mogelijkheden:
1) Is het huwelijk voor 1 januari 2018 gesloten en zijn er geen huwelijkse voorwaarden opgesteld? Dan vallen alle tegoeden en schulden in de huwelijksgoederengemeenschap. Gevolg daarvan is dat beide partners, ieder voor de helft, eigenaar zijn geworden van alle tegoeden, maar ook voor de helft alle schulden.
2) Is het huwelijk na 1 januari 2018 gesloten en zijn er geen huwelijkse voorwaarden opgesteld? Dan vallen de tegoeden en schulden die vanaf de datum van het huwelijk zijn ontstaan in de huwelijksgoederengemeenschap en komen ze iedere ex-partner dus voor de helft toe. Tegoeden die vóór het huwelijk zijn verkregen of schulden die voor het huwelijk zijn ontstaan, blijven ook na een echtscheiding volledig van de partner aan wie ze destijds toebehoorden.
3) Zijn er wel huwelijkse voorwaarden opgesteld? Dan maakt de datum van het huwelijk niet zoveel uit en zal de omvang van de huwelijksgoederengemeenschap afhangen van de inhoud van die huwelijkse voorwaarden. Dat kan uiteen lopen van geen gemeenschap, dus ieder voor zich, tot het bestaan van een heel nauwkeurig omschreven (beperkte) gemeenschap, tot een algehele gemeenschap, dus ieder de helft.

Voor partneralimentatie bestaat er ook een groot verschil tussen samenlevers en gehuwden. De ex-gehuwde met het laagste inkomen kan alimentatie opeisen. Dit wettelijke recht hebben samenlevers helemaal niet. Na het uiteen gaan is het dan ‘ieder voor zich’. Dat leidt in de praktijk vaak tot grote financiële verschillen tussen de ex-samenlevers na de verbreking van de samenleving. Ook dit punt kan men anders regelen in een samenlevingscontract.

Voor de kinderalimentatie zijn er geen verschillen tussen gehuwden en samenlevers. Zowel na een echtscheiding als na verbreking van de samenleving is er altijd recht op kinderalimentatie.

Zoals u ziet is er veel kennis en ervaring nodig voor een goed advies. Wilt u hierover in gesprek met één van onze advocaten? Neem dan contact op via info@ghadvocaten.nl of bel 0485-561646.