Artikelen

Alimentatie kan snel veranderen

dinsdag 20 december 2022

Alimentatie kan snel veranderen

Het is ons advies om regelmatig te kijken of de omvang van kinder- of partneralimentatie nog wel correct is. Door de lange looptijd en de hoge verplichtingen zijn de totale alimentatiebedragen één van de meest kostbare aangelegenheden in ons leven. Een alimentatie van honderden euro’s per maand gedurende meerdere jaren, kan het totaalbedrag zomaar eens tot meerdere tienduizenden euro’s oplopen.

Op 1 januari van ieder jaar indexeert de alimentatie. Met ingang van 1 januari 2023 is de indexering gesteld op 3,4%. Bovendien kan het zo zijn dat de alimentatie niet meer correct is vanwege een aanpassing van de regelgeving of vanwege een wijziging van omstandigheden. Dit kan ertoe leiden dat u een te hoog bedrag aan alimentatie betaalt of een te laag bedrag ontvangt.

Een wijziging in de omstandigheden van u of uw ex-partner kan reden zijn om de alimentatie aan te passen. Dit kan bijvoorbeeld een verlies van baan, ziekte of een gewijzigde omgangsregeling zijn. Ook hertrouwen of een promotie kan een goede wijzigingsreden zijn. Daarnaast moet gekeken worden of iemand na verloop van tijd in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien.

De jaarlijkse verlaging van de fiscale aftrekbaarheid wordt eveneens als reden voor aanpassing van partneralimentatie gezien. Als u al langere tijd partneralimentatie betaald en een hoog inkomen heeft, is deze verlaging van de fiscale aftrekbaarheid voldoende reden om ook de alimentatie te verlagen.

Het is dan ook zeer zinvol om te laten onderzoeken of de alimentatie nog wel correct is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met GH Advocaten.