Artikelen

Spoed! Transitievergoeding

maandag 21 september 2020

Spoed! Dien uw aanvraag compensatie transitievergoeding nu in!

In november 2019 heeft de Hoge Raad besloten dat werkgevers ‘slapende dienstverband’ met hun werknemer moeten beëindigen, wanneer de werknemer hierom verzoekt.

Van een slapend dienstverband is sprake wanneer de werknemer langer dan twee jaar ziek is, niet meer kan werken, maar de arbeidsovereenkomst niet is geëindigd.  De werknemer heeft ook bij het beëindigen van zijn slapende dienstverband recht op een transitievergoeding.

Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad hebben inmiddels vele werkgevers de slapende dienstverbanden met hun werknemers beëindigd. De transitievergoedingen die daardoor betaald zijn, kunnen de werkgevers vervolgens gecompenseerd krijgen door het UWV. De aanvragen ter compensatie kunnen vanaf 1 april 2020 ingediend worden.  

Maar pas op! Heeft u vóór 1 april 2020 een slapend dienstverband beëindigd en de transitievergoeding voldaan aan de werknemer, dan dient uw aanvraag uiterlijk vóór 1 oktober 2020 binnen te zijn bij het UWV. Bent u te laat met uw aanvraag, dan zult u niet worden gecompenseerd!

Wanneer het contract ná 1 april 2020 is geëindigd en de transitievergoeding is voldaan aan de werknemer, dan moet uw aanvraag ter compensatie uiterlijk binnen 6 maanden na beeindiging ingediend zijn.

GH Advocaten is deskundig op het gebied van het arbeids- en ontslagrecht en kan u van gedegen advies en bijstand voorzien in arbeidsrechtelijke kwesties. Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op 0485-561646 of via info@ghadvocaten.nl. Ook kunt u kijken op onze website www.ghadvocaten.nl.