Artikelen

Help! Personeelstekort.

woensdag 22 november 2023

Help! Personeelstekort

 

In vele branches en sectoren heerst grote krapte op de arbeidsmarkt. Personeelstekorten zijn aan de orde van de dag en dit kan de bedrijfsvoering ernstig belemmeren. Hoe voorkomt u personeelstekorten?

Naast het adequaat werven van nieuw personeel, draagt ook het behoud van uw huidige personeel bij aan het voorkomen van tekorten. Dit zit hem natuurlijk met name in de tevredenheid en betrokkenheid van uw personeel, het bieden van goede arbeidsvoorwaarden, et cetera. Toch zijn er ook juridische mogelijkheden om te voorkomen dat personeel wegloopt.

Zo kunt u bijvoorbeeld concurrentie- en een relatiebedingen inbouwen in de arbeidsovereenkomsten met uw personeel. Dit zal hen verbieden om respectievelijk voor concurrenten of een relaties van uw bedrijf te gaan werken. Zo kan voorkomen worden dat personeel overstapt. Let op: een concurrentie- of relatiebeding moet voldoende duidelijk aangeven voor welke concurrenten/relaties het verbod geldt. Het benoemen van concrete concurrenten/relaties is niet altijd nodig, vaak kan bijvoorbeeld ook een bepaalde regio aangewezen worden waarvoor het beding geldt. Het beding mag ook niet te ruim zijn omschreven en moet beperkt zijn in tijd, bijvoorbeeld een jaar. Voor arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd gelden strengere eisen. Het concurrentie- en relatiebeding mag dan enkel worden gesloten indien dit noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. Deze noodzaak moet in de arbeidsovereenkomst worden omschreven.

Wilt u meer weten over het concurrentie- of relatiebeding of bent u benieuwd naar het anti-ronselbeding neem dan gerust vrijblijvend contact op met GH Advocaten. Wij zijn bereikbaar op 0485-561646 of via info@ghadvocaten.nl. Ook kunt u kijken op onze website www.ghadvocaten.nl.