Artikelen

Is er nu wel of geen sprake van een arbeidsovereenkomst

maandag 23 oktober 2017

Er is de laatste jaren veel te doen geweest over constructies die de bijkomende (administratieve)lasten van het werken in loondienst pogen te omzeilen of pogen de ontslagbescherming buiten spel te zetten.

Er bestaat een veelvoud aan uitspraken van Kantonrechters, Gerechtshoven en de Hoge Raad over de vraag welke waarde dergelijke constructies nu eigenlijk hebben. Bijvoorbeeld de payroll constructie, de uitzendovereenkomst of het werken als ZZP’er zijn veel besproken. Daarbij heeft de Hoge Raad in diverse arresten als algemene lijn uitgezet dat de partijbedoeling bij de aanvang van de overeenkomst van belang is, maar dat ook de feitelijke wijze van uitvoering van de werkzaamheden en de hoedanigheid van contractspartijen van groot belang zijn.

Nu zult u wellicht denken: “Is dat voor mij belangrijk dan?” Het antwoord daarop is een duidelijke: “Ja!”. Denk bijvoorbeeld aan de situatie van Post NL.

Deze sloot in het verleden met meer dan duizend pakketbezorgers een zogenaamde vervoersovereenkomst. De pakketbezorger mocht dan binnen zijn of haar wijk zelf bepalen hoe en hoe laat de pakketjes bezorgd werden. De ene bezorger beschikte over een splinternieuwe bedrijfsbus en leverde enkel tijdens kantoortijden en de andere bezorger leende een auto en bracht pakketjes in de avonduren. Post NL vond dat allemaal prima. Er werd betaald per afgeleverd pakketje en als de bezorger zo slim was om ’s avonds rond etenstijd aan te bellen had hij nu eenmaal meer succes (en dus meer inkomsten) dan gedurende de werkdag. Dit veranderde toen bleek dat sommige pakketbezorgers meerdere wijken tegelijk aannamen en deze wijken weer onderverdeelde onder eigen zelfstandige bezorgers tegen een lager tarief. Hiermee kon geen kwaliteit meer worden gewaarborgd en werd de aansprakelijkheidsvraag steeds ingewikkelder. Uiteindelijk heeft Post NL diverse vervoersovereenkomsten eenvoudig opgezegd. De reactie van diverse pakketbezorgers was dat dit helemaal niet kon omdat ze arbeidsovereenkomsten met ontslagbescherming hadden.

Recent is ook tegen de 2.000 fietskoeriers van maaltijdbezorger Deliveroo gezegd dat ze ZZP’er moesten worden. Koeriers zouden zelf graag als zelfstandige willen werken, omdat ze dan flexibeler kunnen werken en er ook meer aan over kunnen houden. Deliveroo heeft natuurlijk ook een ander motief aangezien er dan veel minder loonlasten en belastingplichten zijn en contracten zeer eenvoudig ontbonden kunnen worden. Wie wordt hier nu eigenlijk beter van?

Het mag dus duidelijk zijn dat hierover het laatste woord nog lang niet gesproken is. Wilt u meer weten over uw rechten en/of plichten? Wilt u als werkgever advies wat de gevolgen van een constructie zijn, of feitelijk een constructie invoeren? Neem contact op met GH Advocaten voor specialistisch advies of gewoon goed overleg.