Artikelen

Ontslag eenvoudiger en goedkoper

vrijdag 25 oktober 2019

Als een werkgever een werknemer wil ontslaan, dient men zich aan het ontslagrecht te houden. Het arbeidsrecht, waaronder het ontslagrecht, wijzigt met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) vanaf 1 januari 2020. De bedoeling van deze wetswijziging is dat per 1 januari 2020 het beëindigen van een arbeidsovereenkomst eenvoudiger en goedkoper moet worden. Maar is dat ook wel zo?

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer wil beëindigen, moet hij zich houden aan de in de wet genoemde ontslaggronden (artikel 7:669 lid 3 Burgerlijk Wetboek). Afhankelijk van de keuze voor een grond moet oftewel een verzoek tot opzegging bij het UWV of een verzoek tot ontbinding bij de kantonrechter worden ingediend. Dat wordt in 2020 niet anders.

Wat wél anders zal worden is dat er op dit moment slechts één grond gekozen mag worden. Vanaf 1 januari 2020 wordt daar als aanvullende ontslaggrond aan toegevoegd (in onderdeel “i”) dat er ontslag gronden gecombineerd mogen worden. De ontslaggronden zijn: a) frequent ziekteverzuim, b) disfunctioneren, c) verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, d) werkweigering wegens gewetensbezwaren, e) verstoorde arbeidsverhouding en f) andere omstandigheden. Vanaf 1 januari 2020 is een combinatie van deze gronden mogelijk. Een half glas disfunctioneren en een toefje verwijtbaar handelen met een snufje verstoorde arbeidsverhouding kan bij elkaar voldoende zijn om een ontbinding te verkrijgen. Het lijkt er dus op dat het inderdaad eenvoudiger gaat worden, maar dan enkel als het nodig is om gronden te combineren. Bij één voldragen rechtsgrond (bijvoorbeeld een volledig verstoorde arbeidsverhouding) wijzigt er dus niets.

Dat geldt niet direct voor de stelling dat het goedkoper gaat worden. Bij een beëindiging wordt bijna altijd een transitievergoeding toegekend. Tot 2020 ontvangen 50-plussers en werknemers met een dienstverband langer dan 10 jaar een hogere transitievergoeding en die regeling komt te vervallen. Daartegenover is vanaf 1 januari 2020 de transitievergoeding direct verschuldigd, zelfs wanneer ontbinding na een dienstverband van 1 week plaatsvindt. Ook is het zo dat de transitievergoeding met maximaal 50% kan worden verhoogd als men gebruik maakt van de mogelijkheid om gronden te combineren. In sommige gevallen kan de vergoeding straks dus lager uitvallen, maar dat hoeft niet en bovendien zijn er ook veel mogelijkheden waarin het zelfs duurder gaat worden. De missie van de politiek om het ontslag eenvoudiger en goedkoper te maken is dus deels geslaagd en alleen voor sommige gevallen.

Wilt u weten of een beëindiging in 2019 of in 2020 verstandiger is? Vraag het dan aan onze ervaren specialisten. Wij zijn bereikbaar op 0485-561646 of via info@ghadvocaten.nl. Ook kunt u kijken op onze website www.ghadvocaten.nl.