Artikelen

Wet koop op afstand

woensdag 26 maart 2014

Bij koop op afstand treffen een koper en een verkoper elkaar niet fysiek in een winkel. Een voorbeeld van koop op afstand is het kopen van producten via een webwinkel.

Consumenten worden door de wet extra beschermd bij koop op afstand. De Wet koop op afstand regelt de rechten die consumenten hebben bij koopovereenkomsten die op afstand worden gesloten.

De Wet koop op afstand bepaald aan welke informatieplicht een webwinkelier dient te voldoen zoals het vermelden van diens identiteit, alle contactgegevens en de totale prijs van het product.

Met ingang van 13 juni 2014 wijzigt de Wet koop op afstand. Enkele belangrijke wijzigingen worden nader toegelicht.

De consument heeft op dit moment nog zeven dagen bedenktijd om de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden (oftewel het recht van herroeping). Voor koopovereenkomsten op afstand die na 13 juni 2014 worden gesloten, geldt dat de bedenktermijn van de consument naar veertien dagen wordt verruimd. De verkoper moet op zijn webwinkel duidelijk vermelden dat de consument het recht van herroeping heeft binnen veertien dagen na ontvangst van het product. Als dit niet expliciet en juist door de verkoper wordt gemeld, dan gaat de bedenktermijn onder de nieuwe wet pas lopen vanaf het moment dat dit alsnog juist wordt gemeld, maar met een maximum van twaalf maanden.

Na ontbinding van de koopovereenkomst heeft de consument vervolgens veertien dagen de tijd om het product retour te sturen. Hierbij is het de verkoper verboden kosten in rekening te brengen, behalve de verzendkosten voor retourzending. Als de consument de koopprijs en eventuele leveringskosten al heeft betaald, dan moet de verkoper hem binnen dertig dagen na de annulering terugbetalen. Vanaf 13 juni 2014 moet dit binnen veertien dagen.

Heeft u een vraag, neem dan gerust contact op met GH Advocaten.