Artikelen

Sociale media; ‘als een lopend vuurtje’

maandag 28 oktober 2013

Een onschuldige uitnodiging op facebook, bedoeld voor enkele vrienden, leidt tot het afreizen van duizenden mensen naar Haren voor ‘project-X’. Een foto van een meisje dat graag een hondje wil maar dit niet mag van haar ouders leidt tot miljoenen ‘likes’ op diverse sociale media. Twee voorbeelden die de kracht van sociale media illustreren, informatie die zich als een lopend vuurtje verspreidt.

Deze kracht van de sociale media kan echter ook een valkuil zijn. Als werkgever dient u zich te realiseren dat een groot deel van de werknemers actief zijn met sociale media.

Werkgerelateerde uitingen op sociale media bereiken niet zelden vele honderden, zo niet duizenden personen, waarbij het geen nader betoog behoeft dat bij negatieve uitlatingen sprake kan zijn van aantasting van de goede naam van werkgever of werknemer. Zo hebben diverse rechterlijke instanties een ontslag op staande voet in tact gelaten voor het door de werknemer plaatsen van negatieve uitlatingen over het werk en / of de werkgever.

Het gebruik van sociale media kan bij het eindigen van het dienstverband eveneens leiden tot grote geschillen, met name omtrent het overschrijden van een relatie- of concurrentiebeding. Zo heeft een kantonrechter onlangs bepaald dat het enkele accepteren van een linkedIn-uitnodiging onder omstandigheden kan leiden tot de conclusie dat het relatiebeding is overtreden.

Voor een werkgever is het dan ook belangrijk een helder beleid te hebben ten aanzien van het gebruik van sociale media door werknemers, zowel gedurende als na beëindiging van het dienstverband. Dit om werknemers bewust te maken wanneer zij sociale media wel en niet kunnen gebruiken en om eventuele geschillen te voorkomen.

Zowel bij de preventie van dit ‘lopend vuurtje’ als bij het blussen daarvan staan wij u graag met raad en daad bij!

Mr. M.G. Spijker

GH Advocaten