Artikelen

Rijbewijs kwijt? GH Advocaten helpt uw rijbewijs terugkrijgen!

vrijdag 30 oktober 2015

De politie kan uw rijbewijs invorderen indien de veiligheid op de weg ernstig in gevaar is gebracht. Dit kan wanneer de bestuurder een te hoog alcoholgehalte heeft, weigert mee te werken aan een alcoholonderzoek en bij snelheidsovertredingen van meer dan 50 km/uur. Is het rijbewijs ingevorderd dan stuurt de politie het binnen drie dagen naar de officier van justitie die binnen tien dagen moet beslissen of het rijbewijs nog langer wordt ingehouden. Als de officier van justitie besluit tot inhouding van het rijbewijs, zal hij de zaak binnen zes maanden aan de rechter moeten voorleggen. Doet hij dat niet binnen die termijn, dan moet het rijbewijs ook aan u worden teruggegeven.

Tegen de invordering of inhouding kunt u een klaagschrift indienen bij de rechtbank, de gevolgen kunnen immers vervelend zijn, beperkend voor uw bewegingsvrijheid of zelfs van levensbelang voor behoud van uw werk. Daarom kunt u de rechter verzoeken het rijbewijs terug te geven. Reden kan zijn dat door de invordering of inhouding uw belangen onevenredige schade worden toegebracht. De advocaten van GH Advocaten hebben veel ervaring met deze procedures en kunnen u hierin goed bijstaan. Neem gerust contact op met GH Advocaten T: 0485-561646, E: advies@ghadvocaten.nl of kijk op www.ghadvocaten.nl